Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.     Άσκηση ή μη προσφυγής επί των υπ΄ αριθμ. 67130/4360/2.9.15, 63554/4117/17.8.15 & 66963/4347/2.9.15 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
2.     Επανεξέταση ή μη των υπ΄ αριθμ 51/15, 52/15 & 62/15 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου-Περαχώρας περί παραχώρησης ή μη χώρων για διενέργεια ψυχαγωγικών παιδειών στους χώρους της Χ.Ζ.Λ.
3.     Εξέταση αιτήματος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων περί παραχώρησης ή μη χώρου επί της Χ.Ζ.Λ. στο Παραλιακό Πάρκο για την διενέργεια εκδήλωσης Κυκλοφοριακής Αγωγής.
4.     Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ο.Π.Δ.
5.     Εξέταση αιτήματος του ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΚΟΠΡΑΠ» για παραχώρηση ή μη χώρου επί Χ.Ζ.Λ. έμπροσθεν κτιρίου “BEAU RIVAGE” για την διενέργεια εκδηλώσεων ενημέρωσης για το έτος 2015.
6.     Εξέταση αιτήματος του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για παραχώρηση ή μη χώρου επί Χ.Ζ.Λ. έμπροσθεν του καταστήματος του για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015.
7.     Εξέταση αιτήματος του ΤΣΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για παραχώρηση ή μη χώρου επί Χ.Ζ.Λ. έμπροσθεν του καταστήματος του για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015.
8.     Εξέταση αιτήματος της ΖΕΡΒΟΥ ΛΥΓΕΡΗΣ για παραχώρηση ή μη χώρου επί Χ.Ζ.Λ. έμπροσθεν του καταστήματος του για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και παραχώρηση ή μη χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων για το έτος 2015.
9.     Εξέταση αιτήματος του NI XIAOFEN για παραχώρηση ή μη χώρου επί Χ.Ζ.Λ. έμπροσθεν του καταστήματος του για την ανάπτυξη ειδών του καταστήματος του για το έτος 2015.
10. Εξέταση αιτήματος της ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ για παραχώρηση ή μη χώρου επί Χ.Ζ.Λ. για την διενέργεια υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου για την πώληση ξηρών καρπών έτους 2015.
11. Λήψη απόφασης περί «α) Έγκρισης τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Πινακίου Προεκτιμώμενης Αμοιβής της «Μελέτης κυματικών συνθηκών και μελέτης του έργου προστασίας ακτογραμμής για την περιοχή του Τουριστικού Περιπτέρου Καταρράκτες μέχρι το ξενοδοχείο Πευκάκι» β) Διάθεση σχετικής πίστωσης και γ) Απ΄ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω μελέτης.»
12. Λήψη απόφασης περί «α) Έγκρισης τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Πινακίου Προεκτιμώμενης Αμοιβής της «Μελέτης αναβάθμισης αναδομών κρηπιδότοιχου παλαιού τμήματος Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου και μελέτη τοποθέτησης πλωτών προβλητών, Φάκελλος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων.» β) Διάθεση σχετικής πίστωσης και γ) Απ΄ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω μελέτης.»


                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


                                                                              ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: