Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
(Αφορά τους εκτός σχεδίου πόλεως οικισμούς που υδρεύονται από τη Δεξαμενή Σουρλά-Λιακέϊκα (περίπου 100 υδρόμετρα) για τους οποίους είχε εκδοθεί ανακοίνωση στις 19/7/12 για χρήση του παρεχόμενου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π νερού ως μη πόσιμο.)

 
 Σας ενημερώνουμε ότι από 1-8-2012 το παρεχόμενο νερό πληροί όλους τους όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» συνεπώς είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο) σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις που διεξήχθησαν.
Παρακαλούμε για όσο το δυνατό περιορισμό της άσκοπης χρήσης νερού ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα κατά τους θερινούς μήνες προκειμένου η ποσότητα του κατάλληλου προς πόση νερού να επαρκεί. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές της υδροδότησης ή/και επαναφορά στην προγενέστερη κατάσταση (παροχή μη πόσιμου νερού) λόγω ποσοτικής έλλειψης.
 Ο Γεν. Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π
Τ. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: