Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Νερό Λουτρακίου
Η προσπάθεια  σπίλωσης της παγκόσμιας φήμης και της ποιότητας του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Λουτρακίου στηρίζεται σε αντιεπιστημονικά δεδομένα που στοχεύουν στην καλλιέργεια κλίματος πανικού στους καταναλωτές.
Η μέθοδος απολύμανσης του νερού Λουτρακίου είναι η πιο προηγμένη παγκοσμίως.
Η ειδική αυτή απολύμανση γίνεται με χρήση του διοξειδίου του χλωρίου (αέριο χλώριο)
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης αερίου χλωρίου είναι ότι δεν δημιουργεί Χλωραμίνες,
όπως συμβαίνει όταν η απολύμανση γίνεται με συμβατικό χλώριο (υγρό). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι  σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες οι χλωραμίνες είναι ύποπτες για βλάβες στην ανθρώπινη Υγεία.
Η απολύμανση γίνεται μέσω αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης που είναι εγκατεστημένα στις αντίστοιχες Δεξαμενές Ύδρευσης και ελέγχονται καθημερινά για την καλή λειτουργία τους. Καθημερινοί επίσης είναι και οι έλεγχοι του υπολειμματικού χλωρίου τόσο στις δεξαμενές όσο και στο δίκτυο.
Σε όλες τις προηγμένες πόλεις του κόσμου, η απολύμανση του νερού είναι απαραίτητη και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την ποιότητα του νερού.
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η χρήση αερίου χλωρίου δεν προκαλεί καμία απολύτως οσμή στο νερό.
Επομένως είναι εντελώς ανυπόστατο να ισχυρίζεται οποιουσδήποτε ότι το ποιοτικό νερό Λουτρακίου έχει μια τέτοια οσμή.
Η ποιότητα του παρεχόμενου νερού από ολόκληρο το υδροδίκτυο της Δ.Ε.ΥΑ.Λ-Π. στις περιοχές ευθύνης της, ελέγχεται με δεκαπλάσια συχνότητα από αυτήν που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία: ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δειγμάτων που αναλύονται αν υπολογιστούν οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στις πηγές υδροληψίας (γεωτρήσεις), ιδιαίτερα σ’ αυτές του Φυσικού Μεταλλικού Υδροφορέα Λουτρακίου.
Η διαχρονικά σταθερή ποιότητα του νερού Λουτρακίου και ο φυσικός εμπλουτισμός με το ευεργετικό για τον ανθρώπινο οργανισμό μαγνήσιο αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα που  το έχουν καταστήσει διάσημο.  Η ίδια η φήμη του νερού Λουτρακίου είναι το βασικό αίτιο των συκοφαντικών επιθέσεων. Ο Δήμος μας δεν έχει να φοβηθεί ή να κρύψει τίποτα. Παραμένουμε υπερήφανοι και αισθανόμαστε τυχεροί για το φυσικό αυτό αγαθό με το οποίο έχει προικιστεί ο Δήμος μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: