Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

«ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2013-2014» ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2013-2014» ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Yποβολή αιτήσεων  εως Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: