Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Τα κύματα κατάπιαν σε διάστημα μόλις έξι μηνών την δαπάνη 10.000 ευρώ του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου για τις σημαδούρες οριοθέτησης κολυμβητικής ζώνης .

Την Πέμπτη  5 Νοέμβριου 2015 το Geraniablog είχε κάνει μια δημοσίευση καταγγελία με τίτλο << Αδικαιολόγητα ποσά και κατασπάθηση δημόσιου χρήματος σε Απευθείας αναθέσεις , από τον Προέδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου χρήζουν εισαγγελικής έρευνας >> Αφορούσε την  απ’ ευθείας........
ανάθεση σε εργολάβο από τον Προέδρο Λιμενικού Ταμείου Γ. Ρουμελιώτη  του κόστους 10,000 ευρώ περίπου προκειμένου να τοποθετηθούν εννέα σημαδούρες με τις οποίες οριοθετούσαν την κολυμβητική ζώνη στο Λουτράκι .
Σημειωτέο ότι οι σημαδούρες αυτές υπήρχαν από το προηγούμενο Λιμενικό Ταμείο .
Σήμερα 18 / Απριλίου 2016 έξι μήνες μετά από αυτήν την τεράστια δαπάνη κόστους 10,000 ευρώ περίπου για τις εννέα σημαδούρες , οι περίπου έξι από αυτές δεν υπάρχουν .
Έτσι ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου Κος Γ. Ρουμελιώτης θα είναι στην ευχάριστη για αυτόν  θέση,  αλλά δυσάρεστη για όλους εμάς να δαπανήσει για άλλη μια φορά για το ίδιο έργο  και που ποτέ δεν έκανε ο ίδιος  κάποιο παρόμοιο ποσό για να αντικαταστήσει τις χαμένες σημαδούρες .
Τι έχει να μας πει ο Πρόεδρος Γ. Ρουμελιώτης για αυτό?
Πως θα δικαιολογήσει στους Εκλεκτές Δημόσιας Διοίκησης στους οποίους έχει σταλεί  η ΑΔΑ της 30/10/2015 και ΑΡ. ΠΡΩΤ. 556 της δαπάνης  για το έργο που δεν έκανε ποτέ το Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου ?
Με τι υλικά είχε κάνει αυτό το έργο το οποίο είχε ημερομηνία λήξης μόλις έξη  μηνών?
 Ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει με τα καλύτερα υλικά της ναυτιλιακής αγοράς , με υλικά που χρησιμοποιούνται για αγγυροβόλια με και το  συνολικό  κόστος των μόλις 3.000 ευρώ περίπου .
Ακολουθεί η δημοσίευση της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2015  και η ΑΔΑ .
Αδικαιολόγητα ποσά και κατασπάθηση δημόσιου χρήματος σε Απευθείας αναθέσεις , από τον Προέδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου χρήζουν εισαγγελικής έρευνας .
Παρακολουθώντας την Διαύγεια το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε σχεδόν  καθημερινά   ότι η  οικονομική κακοδιαχείριση  του Λιμενικού Ταμείου  Λουτρακίου δεν  έχει προηγούμενο .    
Την 30/10/2015 αναρτήθηκε στην Διαύγεια Απόφαση  του Προέδρου Κου Γιώργου Ρουμελιώτη με......
Αριθ. Πρωτοκόλλου 556 . ΑΔΑ:73ΡΟΟΞΔ1-ΨΟΒ

ΘΕΜΑ : <<Απευθείας ανάθεση εργασίας <<Αμοιβές ελεύθερου  επαγγελματία για υπηρεσία τοποθέτησης ειδών οριοθέτησης κολυμβητικής περιοχής ακτής Λουτρακίου >>
Ένα  έργο  που  δεν  έγινε  τώρα  αλλά  πληρώνεται  τώρα . Η οριοθέτηση  της κολυμβητικής περιοχής υπάρχει  από  την  αρχή  της  θερινής  περιόδου .
Το  ποσό  που  αναφέρεται  στην απόφαση  προέδρου είναι  το  καθόλου  ευκαταφρόνητο  , αυτό  των 10,000 ευρώ .
Το  Gerania Blog  έκανε  μια  διαδικτυακή  ερεύνα  αγοράς  και  επιλέγοντας  τα  καλύτερα υλικά   σε  αντίστοιχο ποσοτικό  αριθμό  αυτών  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  διαπίστωσε ότι : Για  δέκα  σημαδούρες μεγαλύτερες  από  αυτές που  είναι  τοποθετημένες  ,  δέκα  άγκυρες  12,5 κιλών  εκάστη ( υπερβολικό βάρος  για  αυτή  την  δουλειά)  20   Ναυτικά κλειδιά και   εκατό  μετρά  αλυσίδα το  κόστος  δεν  υπερβαίνει  τις  δυο  χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ. ( 2,500,00 ευρώ ) .
Πόσο  μπορεί  να  είναι το  εργολαβικό  κόστος  για  μια  δουλειά αυτού του είδους  η  οποία  δεν  υπερβαίνει το  μέγιστο χρόνο  των  πέντε ( 5 ) ωρών .
Αν υποθέσουμε  ότι ο  εργολάβος  Κος Ροντογιάννης χρεώνει  ακόμα  και  αυτό  το  ποσό  των  εκατό ( 100 ) ευρώ  την  ώρα  τότε  μιλάμε για  μια  εργολαβία  αξίας πεντακόσια  ( 500 )ευρώ ,  και σε  σύνολο με  τα  υλικά  τρείς  χιλιάδες ( 3000 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Ποιος  μπορεί  να  μας  εξηγήσει  από  που  προκύπτει  αυτό  το αναγραφόμενο ποσό  στην  απόφαση Προέδρου Κου Ρουμελιώτη  της  τάξης  των  εννέα χιλιάδων  οκτακοσίων σαράντα  ( 9,840,00 ) εύρω συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: