Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                                                                  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου της Δημοτικής Ενότητας  την 27η ΜΑΙΟΥ 2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:
                             

1)   Προέγκριση η μη άδειας καταστήματος « Παροχής υπηρεσιών
Υγειονομικού ενδιαφέροντος » της Βασιλικής Σοφία του Βασιλείου
          Στην οδό ΠΕΟΑΚ Αγ. Θεοδώρων.

2)    Προέγκριση ή μη άδειας καταστήματος « Παροχής υπηρεσιών
         Υγειονομικού ενδιαφέροντος » του Παναγιώτη Τσολιάκου του   
          Αθανασίου, Στην οδό ΠΕΟΑΚ Αγ. Θεοδώρων.

    3) Τοποθέτηση ή μη καρίνων ( πλαστικά κολωνάκια) επί της ΠΕΟΑΚ από     
        την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή έως την οδό Κρομμυώνος .
    
3)   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων , δημοτικών ή
    κοινοτικών χώρων στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να    
    τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των  
    υπαίθριων διαφημίσεων , για την τριετία 2017-2019.
                                       
     4) Περί κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων.


                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


                                     ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ  
                     
                     

Δεν υπάρχουν σχόλια: