Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
    Ζωής".


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            1. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί:
α) της έγκρισης ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και παρατάθηκε η ισχύς της με το άρθρο 56 Ν. 4384/2016,
β) του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας και τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Λουτρακίου  - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, σε τρίτους
γ) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και
δ) του προτεινόμενου χώρου/χώρων, ανά Δημοτική Ενότητα, στα όρια των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Α.με.Α., ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) κι ενός (1) αποδυτηρίου που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.μεΑ., καθώς κι ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.μεΑ. εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012,

καθότι εκπνέουν οι προθεσμίες και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες..
                                                                                                                            Λουτράκι:  17/5/2016
 -------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η  Πρόεδρος του Δ. Σ. του  Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π  κ. Κορδαλή Σωτηρία, ανακοινώνει ότι από
Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 μέχρι και Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 ο Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων εργαζομένων γονέων για την εγγραφή ή την επανεγγραφή των παιδιών τους καθημερινά και τις εργάσιμες ώρες.
 Για την εγγραφή των  παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου , απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.(Δίδεται από τον Παιδικό Σταθμό)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης.
  3. Πιστοποιητικό Υγείας σωματικής και πνευματικής, με πρόσφατα αποτελέσματα ΜΑΝΤΟUΧ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί.
  4. Βεβαίωση εργασίας μητέρας και πατέρα με τις μηνιαίες αποδοχές.
  5. Φωτοτυπία ενσήμων μητέρας ή φωτοτυπία άλλου ταμείου ασφάλισης.
  6. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του τρέχοντος έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  7.  Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού. (πολύτεκνοι, διαζευγμένοι, μονογονεϊκή οικογένεια ,κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας  κ.λ.π.)Επίσης στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται τα άτομα που θα συνοδεύουν το παιδί κατά την προσέλευση και αποχώρηση του από τον Παιδικό Σταθμό.
  8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων ,εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ,όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δ. Σ. θεωρεί απαραίτητο

 Κατά την εγγραφή προηγούνται αιτήσεις Δημοτών Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων, γονέων με κοινωνικά , οικονομικά προβλήματα και πολυτέκνων.

 Γα τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται επίσης όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης
Για περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά από τις 8 π.μ.-13 μ.μ. εντός του Παιδικού Σταθμού και στο τηλ. 27440 - 64785 (Κα Βασιλειάδου Αρετή)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: