Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος JUNCKER στηρίζει την πρωτοβουλία Loutraki PLUS!

Jean Claude JUNCKERΟ Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude JUNCKER στηρίζει 
την πρωτοβουλία Loutraki PLUS! Σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Γεώργιο Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ,
τον  συγχαίρει για την αναληψη ενός συνόλου από δράσεις που 
έχουν στόχο την επένδυση στην κοινωνική καινοτομία και την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής αειφορίας. Ο Πρόεδρος JUNKCKER εκτείνει τις ευχές 
του για μια επιτυχή ανάπτυξη του προγράμματος Loutraki PLUS και 
δεσμεύεται να κινητοποιήσει τις υπηρεσίες και Γενικές Διευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υποστηριχθεί αυτός ο πολλά υποσχόμενος 
στρατηγικός σχεδιασμός.
\
Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ, Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Loutraki PLUS
Μια πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας
-Αγίων Θεοδώρων


Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, επιδιώκοντας
 να συμβάλλει στην άμεση υλοποιήση των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης 
του Δήμου, τόνισε την σημασία που έχει η πρωτοβουλία Loutraki PLUS, για 
την δημιουργία ευκαιριών για όλους: πολίτες και νοικοκυριά, συνανθρώπους
 μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επιχειρήσεις,
 συνεταιρισμούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που επιθυμούν να γίνουν

 οι τοπικοί πρωταθλητές σε ένα νέο, περισσότερο βιώσιμο ορίζοντα
ανάπτυξης. Η συστηματική οικοδόμηση ουσιαστικής θεσμικής επαφής 
με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το αντίδοτο σε μια 
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων:
"Σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που 
απειλείται με διαίρεση, εμείς θέλουμε να δούμε την Ελλάδα και τους 
τόπους της να βρίσκονται στην ΠΡΩΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. Αυτό το χρέος είναι σ
τα δικά μας χέρια. Σας καλώ όλες και όλους να μας συνδράμετε με 
εμπιστοσύνη και ενεργό συμμετοχή".
Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: