Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων:Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ σας προσκαλεί στο "NGO Pro"

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
σας προσκαλεί στο
"NGO Pro"

το Συνεργατικό Εργαστήριο με θέμα:
"Από τον εθελοντισμό, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα"
Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Δευτέρα 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 - 21:00
Το Εργαστήριο αφορά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τα στελέχη τους, που επιθυμούν να αναπτύξουν τεχνογνωσία και διαχειριστική δυνατότητα, επωφελούμενοι από το πρόγραμμα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων "Loutraki PLUS", για:
  • να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
  • να δημιουργήσουν νέες, κοινωνικές επιχειρήσεις 
  • να εμπλουτίσουν το επιχειρησιακό τους πρότυπο δράσης με πρωτοβουλίες πέρα από τον εθελοντισμό, προς την κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία
  • να συμβάλλουν στην δημιουργία βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • να συνεργαστούν με την ομάδα ειδικών του προγράμματος Loutraki PLUS και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για την πρόσβαση σε ποιοτικές χρηματοδοτήσεις των κοινωφελών τους σκοπών, μέσα από την συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.
Τις εργασίες συντονίζει ο Δρ. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας και Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
-Παρακαλούμε επισυνάψτε εικόνα, εφόσον το επιθυμείτε-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

E-MAIL ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

SITE ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
-Παρακαλούμε επισυνάψτε εικόνα, εφόσον υπάρχει-
YOU TUBE
-Υπερσύνδεσμος βίντεο YOU TUBE, εφόσον υπάρχει-

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Οργανωτικός Τύπος, Σύντομη Ιστορία, Δραστηριότητα, Ωφελούμενοι
-15 γραμμές κατά μέγιστο-

Β. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού, στην κάλυψη των οποίων θα μπορούσε να συνεισφέρει ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και ενδεχομένως ειδικότερα η πρωτοβουλία Loutraki PLUS;
-20 γραμμές κατά μέγιστο-

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πώς μπορεί να συνεργαστεί ο οργανισμός με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για την ανάπτυξη των καταστατικών του σκοπών σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος; Πώς μπορεί αυτή η συνεργασία να αρθρωθεί με το πρόγραμμα Loutraki PLUS;
-30 γραμμές μέγιστο-Δ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η σύντομη δήλωσή σας, που θα αναρτηθεί σε εισαγωγικά στον ιστότοπο www.loutraki .plus
Ιδεωδώς, μπορεί να έχει την μορφή:΅
«Εμείς, στον (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ), κάνουμε/προσφέρουμε/κλπ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) προς όφελος (ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ). Σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και την πρωτοβουλία Loutraki PLUS, προσβλέπουμε στην κοινή μας δράση ώστε: …..».


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αναρτηθούν δημοσίως στον ιστότοπο του προγράμματος Loutraki PLUS www.loutraki.plus

Δεν υπάρχουν σχόλια: