Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: 5 ακόμα παιδικές χαρές στο Λουτράκι ανακατασκευάζονται για την ασφάλεια των παιδιώνΟ Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έχει θέσει ως στόχο την ασφαλή
λειτουργία των Παιδικών του Χαρών με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό τους.

To 2016 πραγματοποιήσαμε την ανακατασκευή 5 Παιδικών Χαρών με την απαραίτητη
πιστοποίηση, συνολικού Προϋπολογισμού 180.000 ευρώ, καθώς πετύχαμε χρηματοδότηση
από πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
Σήμερα, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 10967/30-03-
2017) με το οποίο ζητούσε από τους Δήμους να καταγράψουν τις ανάγκες των Παιδικών
Χαρών τους, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησης ειδικού χρηματοδοτικού
προγράμματος, υποβάλαμε Τεχνικό Δελτίο καταγραφής και πλήρη κοστολόγηση για:
 Παρεμβάσεις σε 5 υφιστάμενες Παιδικές Χαρές,
 Διαμόρφωση 1 νέας Παιδικής Χαράς.
Ο συνολικός απαιτούμενος Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 145.000 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: