Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 30η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης...

1.Γνωμοδότηση επί της υπ' αριθμ. 42/2017 Απόφασης Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου - Περαχώρας περί καθορισμού πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων πρόχειρων κατασκευών επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου.

2.Γνωμοδότηση επί της υπ' αριθμ. 43/2017 Απόφασης Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου - Περαχώρας αναφορικά με τις προτάσεις ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου.

3.Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

4.Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (Α' και Β΄ τρίμηνα ).

5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (Α' τρίμηνο) του ν.π.δ.δ. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού (Β' τρίμηνο) και τροποποίησης Ο.Π.Δ., έτους 2017, του ν.π.δ.δ. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”

7.Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού (Α' και Β' τρίμηνο) και τροποποίησης Ο.Π.Δ., έτους 2017. του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”.

8.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2017, του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού.

9.Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

10.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων".

11.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων".

12.Επιλογή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των ΟΤ 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων".

13.Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης & περιφρούρησης της τοπικής θρησκευτικής εορτής του Γενέσιου της Θεοτόκου. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

14.Έγκριση ηλεκτροδότησης πίλαρ επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Επιδαύρου.

15.Έγκριση εγγραφής Δήμου μας ως συνδρομητή σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα.

16.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.


Κοινοποίηση:
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: