Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Κόρινθος : Εγκαίνια της Στέγης των Κορινθίων συγγραφέων: Ομιλιες (5 ΒΙΝΤΕΟ)

Γιάννης Μπάρτζης : Πρόεδρος στην Εταιρία Κοριν θίων Συγγραφέων


Αλέξανδρος Πνευματικός: Δήμαρχος Κορινθίων


Βασίλης Νανόπουλος : Πρόεδρος του εμπορικού Επιμελητηρίου Κορίνθου 
Πρόεδρος σωματίου λόγου και τέχνης  Αλκυονίδες
Τσεπεντζή Δήμητρα


Κόρινθος : Εγκαίνια της Στέγης των Κορινθίων συγγραφέων. Ομιλίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: