Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στα 894 καταμετρημένα ψηφοδέλτια:

27%    ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
21%    ΜΟΥΡΙΚΗΣ
18%    ΠΙΤΣΑΚΗΣ
17%    ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ
17%    ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
Τα πρώτα αποτελέσματα στο Τμήμα Μεταφορών:
23 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
21 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
09 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
07 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
02 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: