Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. ΘεοδώρωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                Σας καλούμε στις 3  του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων,
σε Τακτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ον : «Εξουσιοδότηση των Δ/ντών που διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς για χορήγηση κωδικών χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e- banking)».
ΘΕΜΑ 2 ον: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ένστασης του κου Κορδώση Γεώργιου αφορούσα στην μίσθωση κυλικείου στο Γενικό Λύκειο Λουτρακίου»

ΘΕΜΑ 3ον : Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης του κυλικείου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ον: «Λήψη απόφασης για παροχή Υπηρεσιών Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Ν.Π.Δ.Δ  Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το έτος 2019».
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.
                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: