Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Εκπνέει 18 Ιανουαρίου στα επιμελητήρια η προθεσμία δήλωσης κατηγορίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης! Ποια κατηγορία θα προτιμήσουν οι ασφαλιστές;

f με τον νέο Νόμο 4583 για την IDD που δημοσιεύτηκε 18 Δεκεμβρίου 2018, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου ήταν εγγεγραμμένοι σε
περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για τις οποίες υπάρχει ασυμβίβαστο, υποχρεούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου να δηλώσουν στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια που ανήκουν την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Σημειώνεται πως επιπλέον 31 Δεκεμβρίου 2018 έληξαν και άδειες ασκήσεως επαγγέλματος κάθε κατηγορίας αρκετών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίες χρειάζονται ανανέωση.

Panagiotis Thodis

Δεν υπάρχουν σχόλια: