Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων
Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού θα σας επιδοθεί με την παρούσα ή θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).


Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Στάμου Γεώργιος
Δεν υπάρχουν σχόλια: