Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ένταξη στη λίστα του Κοινωνικού Παντοπωλείου & της Οικονομικής Ενίσχυσης για το έτος 2020

Ένταξη στη λίστα του Κοινωνικού Παντοπωλείου & της Οικονομικής Ενίσχυσης για το έτος 2020
Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων καλεί τους Δημότες ή/και τους μόνιμους
κάτοικους του Δήμου που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη λίστα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Οικονομικής Ενίσχυσης για το έτος 2020, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίτηση, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας παραμονής.
-Ε1 και εκκαθαριστικό του έτους 2018 όλων των μελών που υποβάλουν Φ.Δ.
-Ε9 του έτους 2019 όλων των μελών με Α.Φ.Μ.
-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από ΜΗ Δημότες

Δεν υπάρχουν σχόλια: