Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΙΩΝΗ


Μετά τον κύριο Παύλου που ήταν 12 χρόνια δήμαρχος ....Μετά τον κύριο Παύλου που ήταν 12 χρόνια δήμαρχος στην 
καρέκλα του δημάρχου έκατσε ο κύριος Γκιώνης και η Παρέμβαση 
Πολιτών τους οποίους η εφημερίδα είχε στηρίξει πιστεύοντας στην
 αλλαγή και στα νέα πρόσωπα. Όμως από τον πρώτο χρόνο τα 
πράγματα δεν πήγαιναν όπως προεκλογικά μας τα έλεγαν 
και η εφημερίδα μας άρχισε να τους γράφει τα στραβά και τα 
ανάποδα, αλλά εκείνοι νόμιζαν ότι θα ήταν στο δήμο για πολλές
 τετραετίες, είχαν καβαλήσει το καλάμι χωρίς να κατα­λάβουν ότι 
άρχισαν να κουράζουν από το δεύτερο κιόλας χρόνο και είχαν 
τη φθορά που είχε η προηγού­μενη δημοτική αρχή αλλά με μία 
δι­αφορά άλλο 12 χρόνια και άλλο δύο.
Όπως φυσικά έχασαν τις επόμε­νες εκλογές και 
όχι μόνο αυτό. Στο ψηφοδέλτιο τους αντί να έχουν νέα 
και άφθαρτα πρόσωπα αφού και ο δημοτικός τίτλος ήταν 
ΑΝΑΝΕΩΤΙ­ΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, έβαλαν δημοτικούς 
συμβούλους που έφυ­γαν από το συνδυασμό του Παύ­λου Παύλου.
Έτσι και οι παρέμβαση έχασε τις εκλογές από τη πρώτη της τετραετία.
Και όπως οι ίδιοι λένε η εφημερίδα μας τους φταίει διότι δεν τους στήριξε.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

Δεν γνωρίζουμε εάν θα είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Γιώργος Γκιώνης αλλά εάν είναι θα πρέπει να ζυγίσει παρά μα πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να περάσει από κόσκινο τους δη­μοτικούς συμβού­λους που θα έχει για να μπορεί να λέει το δημοτικό του συνδυασμό ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: