Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
                     
                                                                                                                   ΠΡΟΣ:  Το Διοικητικό Συμβούλιο
             Σχολικής Επιτροπής
             Α/θμιας Εκπαίδευσης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
            Σας καλούμε την    31η       του μηνός   ΜΑΡΤΙΟΥ  του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ   και ώρα 12.00 π.μ   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     
ΘΕΜΑ 1ο :   « Ορισμός Σχολικού Τροχονόμου στο  Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας»
ΘΕΜΑ 2ο :   « Τοποθέτηση  Σχολικού Τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
                        Λουτρακίου»
ΘΕΜΑ 3ο : « Τοποθέτηση ειδών σκίασης (κουρτίνες, στόρια, περσίδες) στο
                        2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων»
Ενημέρωση στα Μέλη του Δ.Σ στο κάτωθι θέμα:
ΘΕΜΑ: «Αλλαγή παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών»
            Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: