Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 

         Με αφορμή την επιστολή  τού συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Δημητρίου Λάμπρου, με την οποία εντοπίζονται δυσλειτουργίες στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέλαμε να τονίσουμε τα κάτωθι:

         ● Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως το βασικό συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου, εξετάζει πληθώρα θεμάτων, τα περισσότερα από τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κι επεξεργασίας καθώς και συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες, ενώ άλλα είναι θέματα που χρονίζουν από προηγούμενες δημοτικές αρχές, και συνεπώς δεν είναι εφικτή η άμεση και μονομερής επίλυσή τους από το Σώμα.  

● Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί θεωρητικά βάσει ενός Κανονισμού που ρυθμίζει το σύνολο της λειτουργίας του, όπως για παράδειγμα τη σειρά των ομιλητών, τον χρόνο ομιλίας, τον χρόνο της δευτερολογίας κλπ. Η κατά γράμμα λοιπόν εφαρμογή του προϋποθέτει ένα Σώμα στατικό. Στην πραγματικότητα όμως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι, όπως πρέπει άλλωστε, ένα Σώμα ζωντανό, δυναμικό κι ευέλικτο προκειμένου να ανταποκριθεί στον ρόλο του και στις ανάγκες της εποχής του, δεδομένου ότι το απαρτίζει ένας μεγάλος αριθμός προσώπων, με αντίθετες τις περισσότερες φορές απόψεις, έχοντας έναν όγκο θεμάτων προς εξέταση, και με συνηθισμένη την παρέμβαση των παρισταμένων δημοτών - κατοίκων. Το Προεδρείο αποδεχόμενο τα ανωτέρω, πράγματι κάποιες φορές, μη μένοντας αγκυλωμένο στην τυπικότητα, δεν εξαντλεί την αυστηρότητά του, με αποτέλεσμα να ακούγονται εντός της αίθουσας έντονες διαφωνίες, στα πλαίσια πάντα της πολυφωνικότητας που απορρέει από την δημοκρατική φύση του θεσμού

● Στα πλαίσια αυτής λοιπόν της δημοκρατικότητας, το Προεδρείο συχνά δίνει τον λόγο, και μάλιστα πολλές φορές κατά προτεραιότητα έναντι των μελών, σε δημότες, κατοίκους αλλά και σε συμβούλους των Κοινοτήτων, ανεξαρτήτως αν είναι παρόντες οι Πρόεδροι των αντίστοιχων Συμβουλίων, η παρουσία των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη εκ του Νόμου και οι οποίοι τις εκπροσωπούν στη συνεδρίαση. Το Προεδρείο ωστόσο, συναισθανόμενο το ενδιαφέρον τους για τον τόπο τους και τη διάθεσή τους να βοηθήσουν κι αυτοί στη λήψη των πιο σωστών Αποφάσεων, προβαίνει σε αυτή του την ενέργεια.

  Τέλος η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται τα Δημοτικά Συμβούλια και η ύπαρξη σε καθένα από αυτά προημερησίας συζητήσεων, που διαρκούν πολύ ώρα, συχνά σε βάρος της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την ανοχή του Προεδρείου και καταχράζοντας τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό, δεν δικαιολογεί την άποψη ότι ο χρόνος που διαθέτουμε για τις προημερησίας συζητήσεις είναι μικρός γιατί τάχα αδιαφορούμε για τους προβληματισμούς που υπάρχουν και δεν ενδιαφερόμαστε για την κοινωνία. Αντιθέτως συχνά η μακρολογία και η άνευ ουσίας  ομιλία κάποιων δικαιολογημένα κουράζουν τα μέλη του Σώματος  και τα αποπροσανατολίζουν από το πραγματικό χρέος τους να λαμβάνουν τις καλύτερες για τον Δήμο Αποφάσεις.

Συμπερασματικά, θέλουμε να τονίσουμε ότι έχουμε συναίσθηση του χρέους που αναλάβαμε απέναντι στην κοινωνία τόσο ως δημοτική αρχή όσο κι εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κι ότι πρώτιστο μέλημά μου είναι η διαφύλαξη του δημοκρατικού χαρακτήρα των Συνεδριάσεων του Σώματος, το οποίο εκλέχτηκα να υπηρετώ.    


                                                                                                             Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
        
                                                                                                          ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: