Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΩΝΣας καλούμε στις  9  του μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ  του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας   ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα   12.00   π.μ   
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 ΘΕΜΑ 1ον : «Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού και ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αυτού του υλικού στο 1ο δημοτικό σχολείο Αγίων Θεοδώρων»
ΘΕΜΑ 2 ον  : « Επικύρωση Απόφασης Προέδρου με αριθμό 37/3/2/2016»   
ΘΕΜΑ 3ον «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού ≠  325,60 ≠€ για προμήθεια βιβλίων  Γερμανικής γλώσσας, σχολικού  έτους 2015 – 2016»

                                                                          
                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: