Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
 « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας».


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 16η  Μαρτίου , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.                Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης στην « Κ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ –Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( Καφέ-Μπαρ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( Εστιατόριο), το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Ποσειδώνος , Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.
2.                Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης στον κ. « ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για το Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΠΙΤΣΑΡΙΑ), το οποίο βρίσκεται επίτ ης οδού Ελ. Βενιζέλου 45, Ο.Τ. 58, στο Λουτράκι.
3.                Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης στον «κ. ΝΤΟΥΚΑ ΘΩΜΑ» για το Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΠΙΤΣΑΡΙΑ), το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ιωάννου 18, στο Ο.Τ. 13, στο Λουτράκι.
4.                Χορήγηση ή μη άδειας και παράτασης ωραρίου, λειτουργίας μουσικών οργάνων, τριετούς διάρκειας , στην « ΚΑΠΑ CAFΕ E.E.», εντός του Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που λειτουργεί επί των οδών Λ. Κατσώνη 7 και Ποσειδώνος , στο Λουτράκι.
5.                Εισήγηση επί του καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου, καθώς και διαδικασίας και τρόπου καταβολής και είσπραξης του.
6.                Γνωμοδότηση επί του « Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων.
7.                Γνωμοδότηση επί του « Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Δημοσίων Ποδηλάτων του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων».

8.                Τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθμ.76/2015 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας περί χορήγησης ή μη προέγκρισης ψυχαγωγικής παιδείας, στην « ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ» διάρκειας ενός έτους, στο Δημοτικό Πάρκο Λουτρακίου απέναντι από το Ο.Τ. 22.
9.                Εισήγηση περί εκποίησης  ή μη εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων.
10.             Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης ή μη χρήσης χώρου στον Σύλλογο Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου-Περαχώρας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΣ:  Το Διοικητικό Συμβούλιο   Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στις  21   του μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ  του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας   ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 1.00  μ.μ   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 ΘΕΜΑ 1ον : «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού ≠ 22.094,00≠ €(ΤΠΔ –  33,14€, συνολικό ποσό  ≠ 22.060,86 ≠€), από ΥΠ.ΕΣ, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου(Α’ Κατανομή έτους 2016)»  »
ΘΕΜΑ 2 ον  : «Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθώματος σχολικού κυλικείου  του 1ου ΕΠΑΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ– 2ου ΕΠΑΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ & Δ.Ι.Ε.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ »
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.
                                                                          


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      ΠΡΟΣ: ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  Τ. Κ.  ΠΙΣΙΩΝ
1.     κ.  σταματακη  ματθ.  αρη
                                                                                                      

2.     κ.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ  
                                                                                   ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ  6 - 20300 Λουτρακι
             

                                                                                                         
          Θέμα : ΄΄Πρόσκληση σε συνεδρίαση  Συμβουλίου Τοπικής  Κοινότητας Πισίων΄΄.

                            
        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 15η  Μαρτίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, σε συνεδρίαση, για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα :

1.         ΄΄Περί:  Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας–Αγίων 
                  Θεοδώρων ΄΄.

        2.   ΄΄ Λήψη  απόφασης  -  πρότασης, περί  καθορισμού  αριθμού  αδειών  υπαιθρίου   εμπορίου,  
                 που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14  (ΦΕΚ   118  Α’), ανά  κατηγορία
                 επαγγελμάτων, και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄.

                                                                                                        Πίσια  10.03.2016
                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΚΙΚΑΣ    
Δεν υπάρχουν σχόλια: