Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων: Εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Νταμαδάκη ή "Καρεκλά"
0 Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σας προσκαλεί να παραστείτε στην εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμήν του  Κώστα Νταμαδάκη ή "Καρεκλά"


 Κώστας Νταμαδάκης ή «Καρεκλάς»(1904-1984).
  Καί στό Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Ο Κων­στα­ντί­νος
Ντα­μα­δά­κης ή Κα­ρε­κλάς δεν ή­ταν ό­ποιος ό­ποιος.
 Ή­ταν έ­να α­πό τα με­γα­λύ­τε­ρα ο­νό­μα­τα του ελ­λη­νι­κού
 θε­ά­τρου Σκιών. Και μό­νο το γεγο­νός ό­τι κα­τά­φερ­νε να
παί­ζει συ­νε­χώς, για πε­νή­ντα και βά­λε χρό­νια, σε μια
δύ­σκο­λη κα­ρα­γκιο­ζο­μά­να πιά­τσα σαν το Λου­τρά­κι, έ­λε­γε πολ­λά..


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:30
στο θέατρο Σκιών που λειτουργεί οτην οδό Αλκυωνίδων 2
α Δήμαρχος, Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: