Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


                                "Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 20η   Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη Απόφασης επί της δικονομικής θέσης που θα τηρήσει ο Δήμος επί της αίτησης υπαγωγής της Κ/ΞΙΑΣ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” στο άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα,
καθότι η ανωτέρω αίτηση θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 22/3/2017. 


Κοινοποίηση:                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου              

                                                                                       ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: