Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

54η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Α.Ο.ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ!


Προς: Όλα τα μέλη του Α.Ο.Π. 


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 54ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Π., σύμφωνα με το άρθρο 7 του ισχύοντος καταστατικού, με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 12ης/5ου/2017. 
Σ υ γ κ α λ ε ί
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη, που θα γίνει, την 04/06/ 2017, στην Αίθουσα του τέως Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας (Χατζόπουλος) και ώρα ενάρξεως την 12:00 μ.μ.  
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: 
1.-Ανακατασκευή γηπέδου Περαχώρας, ενημέρωση και συζήτηση περί του πρακτέου. 
2.-Παρουσίαση / Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού ( 01/07/2016 - 30/06/2017). 
3.-Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής οικονομικής διαχείρισης 01/07/2016 -30/06/2017. 
4.-Παρουσίαση / Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 01/07/2016 -30/06/2017. 
5.-Παρουσίαση / Έγκριση Προϋπολογισμού 2017. 
Μετά τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων θα επακολουθήσει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο σύμφωνα με το καταστατικό. 
Σε περίπτωση μη επιτεύξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 11/06/ 2017, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα έναρξης. 
Για 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Δεν υπάρχουν σχόλια: