Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Loutraki PLUS
Μια πρωτοβουλία του Δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 

 

Διαγωνισμός Κοινωνικής Οικονομίας Loutraki PLUS
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
σας προσκαλεί να συμμετέχετε στον
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τι είναι;
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ προκηρύσσεται
 στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Loutraki PLUS, του Δήμου
 Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, που σχεδίασε 
και υλοποιεί το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας. Σκοπός του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση έργων ή/και την ίδρυση και λειτουργία 
νέων οργανισμών, υποσχόμενων ορατό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό όφελος 
για τον τόπο και δη συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, κατά το πνεύμα και
γράμμα του Νόμου 4430/2016. Ο Δήμος εκφράζει το ιδιαίτερο ενδιαφερον του να 
υποστηρίξει φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ιδίως
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς εργαζομένων που 
διαλαμβάνονται στον ίδιο Νόμο.
Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν;
Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την μόνη 
προϋπόθεση πως τα έργα που προτείνονται θα πραγματοποιηθούν στον
 Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων ή οι οργανισμοί που θα ιδρυθούν
 θα έχουν έδρα και δραστηριότητα στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
Ποιό το όφελος για τους νικητές;
Προβλέπονται δύο ειδών Βραβεία:
Α. Τα έργα που θα επιλεγούν, θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ των
 προσώπων ή του οργανισμού που τα προτείνει και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
 Θεοδώρων, με προνομιακούς όρους για τους βραβευόμενους.
Β. Οι νέοι οργανισμοί που προτείνεται να ιδρυθούν θα εξασφαλίσουν:
 1. Δωρεάν φορολογική έδρα, στο Κέντρο Κοινωνικής Οικονομίας του 
  Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, για συγκεκριμένο
   χρονικό διάστημα, περιλαμβανομένων ποικίλλων υπηρεσιών και οργανωτικών
   διευκολύνσεων.
 2. Δωρεάν εξειδικευμένες επιχειρησιακές, αναπτυξιακές και φοροτεχνικές
   συμβουλές, για συγκεκριμένο χρονικό διαστήμα. Οι συμβουλές αυτές δεν 
  υποκαθιστούν την παρακολούθηση από επαγγελματία λογιστή.
 3. Επίσημη συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
  και το πρόγραμμα Loutraki PLUS για την διεκδίκηση ποιοτικών χρηματοδοτήσεων, 
  προς επίτευξιν των καταστατικών τους σκοπών.
 4. Επίσημη συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και 
  το πρόγραμμα Loutraki PLUS για τον σχεδιασμό και την ενδεχόμενη
  υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς με προνομιακούς 
   όρους, για έργο που θα προσφέρουν οι υποστηριζόμενοι οργανισμοί στον
   Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ποιά είναι η διαδικασία;
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις:
 • ΦΑΣΗ Α: Δήλωση Συμμετοχών. Καταληκτική ημερομηνία για 
  την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 30η Ιουνίου 2017.
 • ΦΑΣΗ Β: Διαμόρφωση Πρότασεων. Στη φάση αυτή, η ομάδα εργασίας
  του Δήμου και ο κάθε συμμετέχων στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ διαβουλεύονται και
   συνδιαμορφώνουν την τελική μορφή της πρότασης. Η Φάση αυτή 
  ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου 2017.
 • ΦΑΣΗ Γ: Τελική Αξιολόγηση, Απόδοση των Βραβείων και Έναρξη
   Υλοποίησης των Έργων. Το αργότερο ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Δεν είμαι ειδικός στην συγγραφή προτάσεων. Μήπως δεν τα καταφέρω;
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ στοχεύει να ωφελήσει κυρίως όσους δεν έχουν την εμπειρία,
 τις δυνατότητες ή την υποδομή να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με τις 
δικές τους δυνάμεις ολοκληρωμένα έργα ανάπτυξης ή να ιδρύσουν νέους οργανισμούς
 υποσχόμενους να προσφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα
 στοχεύει να υποστηρίξει προτάσεις που προέρχονται από συμπολίτες μας που
 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και βρίσκονται στην βάση της οικονομικής πυραμίδας.
Για αυτό και στην Πρώτη Φάση του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ζητούνται μόνον τα στοιχεία
 επικοινωνίας και μια σύντομη περιγραφή της ιδέας, χωρίς να προβλέπεται κάποιου
 είδους κρίση για την αρτιότητά της.
Βασικό στοιχείο του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του
 Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
 Loutraki PLUS, είναι πως οι Τελικές Προτάσεις θα έχουν ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ μεταξύ 
των αιτούντων και της ομάδας ειδικών του Δήμου, οι οποίοι και θα φροντίσουν να τους 
δώσουν μια άρτια τελική μορφή. Ο Δήμος θα παράσχει στοχευμένη, 
επαγγελματικού επιπέδου τεχνογνωσία, για την οργάνωση και σύσταση των
 νέων οργανισμών και δη με την μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
Έτοιμοι; Πάμε!
Στείλτε μας ΣΗΜΕΡΑ την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Δεν υπάρχουν σχόλια: