Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Βυθισμένη πόλη στην Ινδία 9.500 ετών με Ελληνική ΓραφήΝαί, τὰ εὑρήματα ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς αὐτὴ ἡ πόλις
ἦταν Ἑλληνική!!! Ἀλλὰ αὐτὰ ἐξετάζονται μόνον ἀπὸ ἐκτὸς Ἑλλάδος  γνῶστες…. Οἱ ἐντὸς Ἑλλάδος τὰἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς! Τὰ περιφρονοῦν! Βλέπετε, τὰ εὑρήματα εἶναι πάρα πολλά, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, καὶ βοοῦν…

Κάποιοι ἀρνοῦνται νὰ τὰ συνδυάσουν μεταξύ τους…
Δὲν πειράζει.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ ζήτημα δὲν εἶναι αὐτοί, ἀλλὰ οἱ ἄλλοι. Αὐτοὶ ποὺ  ἀντιλαμβάνονται. Κι αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται βλέπουν πλέον πόσο  πιὸ πίσω ξεκίνησαν ὅλα!  Ὄχι βέβαια πρὸ 9.500 ἐτῶν μόνον… Ἀλλὰ πίσω… Πολὺ πίσω!
Φιλονόη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: