Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                  

            Θ Ε Μ Α:        "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 1η      Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί πρότασης αποχαρακτηρισμού τμήματος του παλαιού οδικού δικτύου της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου που διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΛ - ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ.

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”.

3.Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής ακίνητης περιουσίας Δήμου.

4.Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2016, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

5.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.

6.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

7.Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, έτους 2015.


8.Χορήγηση ή μη στη ΜΥΛΩΝΑΔΑΚΗ Χρυσάνθη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο Λουτράκι.

9.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου”.

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού & δημοτικού φόρου, ετών 2000 - 2003, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι FULGOR A.E. και SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Β’ τετραμήνου 2012, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΡΑΤΗ ΑΦΟΙ Σπύρου.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ, έτους 2012, στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΜΑΚΡΗ Μαρίας.

15.Εξέταση αιτήματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για επιστροφή ποσού από πρόστιμο ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.


Κοινοποίηση:                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου               
                                                                      ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: