Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Οκτώ μήνες διοίκησης της Ανωνύμου Εταιρείας της Διώρυγας Της Κορίνθου 24/7/2015 -24/3/2016
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κο Παναγιώτη Καρακούση,
έναν τεχνοκράτη με τεράστια εμπειρία 38 χρόνων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως γενικός διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, έχοντας ζήσει σε θέσεις-κλειδιά
στη δημόσια διοίκηση και ο οποίος ασχολήθηκε και κατάρτισε την απόρρητη έκθεση για «όσα μας χρωστούν οι Γερμανοί» από τις πολεμικές επανορθώσεις και από το αναγκαστικό-κατοχικό δάνειο της Κατοχής. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν με αυτόν το Διευθύνοντα Σύμβουλο παραλαμβάνοντας μια σχεδόν διαλυμένη Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕΔΙΚ) έχει ως σκοπό
την αποκατάσταση του ονόματος, του κύρους, και των υλικών και οικονομικών ζημιών που έχουν προκληθεί από την εγκατάλειψη και κακοδιαχείριση της Ανωνύμου
Εταιρείας της Διώρυγας Της Κορίνθου από την εποχή της ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΑΕ αλλά και τις μετέπειτα διοικήσεις, έως την 23 / Ιουλίου / 2015. Πριν την ανάληψη της νέας Διοίκησης της ΑΕΔΙΚ
υπήρχε σαφής προσανατολισμός απαξίωσης της Εταιρείας, για να δοθεί για ακόμα μια φορά σε ιδιώτη με το μικρότερο δυνατό τίμημα και αυτό με την συνεργασία
κάποιων εκ των εργαζομένων της. Αυτό μπορούσε κανείς να το διαπιστώσει, κάνοντας
μια επίσκεψη στους χώρους της Εταιρείας και βλέποντας εμφανή σημάδια απαξίωσης και εγκατάλειψης τόσο στις κτηριακές εγκαταστάσεις ένθεν κακείθεν της
Διώρυγας, όσο και στους χώρους εργασίας (μηχανουργείο, καρνάγιο αποθήκες κλπ) αλλά και στα πλωτά μέσα ιδιοκτησίας της . Συγκεκριμένα:
Παρότι επανειλημμένως είχαν γίνει κλοπές στις εγκαταστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είχε ληφθεί παρά μόνον γίνονταν αναφορές για κλοπές στο Αστυνομικό Τμήμα. Ο έλεγχος των πρανών ήταν ελλιπέστατος με αποτέλεσμα οι κλοπές και καταστροφές του ηλεκτρικού δικτύου στα πρανή να είναι συνεχείς, με συνεπεία να
δαπανώνται τεράστια ποσά για την αποκατάσταση τους. Ενώ υπήρχαν σε λειτουργία αντλίες καυσίμων για τα υπηρεσιακά και μόνον οχήματα και τα πλωτά της ΑΕΔΙΚ, σταμάτησαν την λειτουργία τους και έκαναν ανεφοδιασμό σε πρατήρια καυσίμων εκτός Διώρυγας,
τόσο στα οχήματα της όσο και ανεφοδιασμός των πλωτών γινόταν από εξωτερικά βυτία μεταφοράς καυσίμων με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι εγκαταστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και
η ναυπηγική κλίνη στην οποία βγάζουμε τα σκάφη για συντήρηση ήταν σε πλήρη απαξίωση με αποτέλεσμα να έχουν δοθεί σκάφη της Εταιρείας σε εξωτερικά Ναυπηγεία για την συντήρησή τους με πολλαπλάσιο κόστος από όταν θα γινόταν στους χώρους της εταιρείας και με
τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας
προμηθειών της ΑΕΔΙΚ . Επίσης σχεδόν όλα τα μηχανήματα της Εταιρείας
που χρησιμοποιούνται για την Συντήρηση τα είχαν ακινητοποιημένα . Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεφώνων υπολειτουργούσαν και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην Ποσειδωνία με σοβαρά θέματα ασφαλείας . Στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας όπου στεγάζονται και μουσειακά εκθέματα της Ιστορίας της Διώρυγας, όταν έβρεχε πλημύριζαν νερό με κίνδυνο
να καταστραφούν ακόμη και τα εκθέματα . Ο πύργος Ναυτικής κίνησης (ελέγχου) της Ισθμίας,
ο οποίος είχε ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΕΙ; ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 80.000,00 ΕΥΡΩ, έβαζε νερά από παντού με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας των εργαζομένων . Το γραφείο κίνησης της Ποσειδωνίας, το οποίο είναι
απαραίτητο για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της Διώρυγας, ήταν υπό κατεδάφιση (είχε εκδοθεί άδεια κατεδάφισης με κόστος έκδοσης 7,200 ευρώ+φπα). Υπήρχε κτήριο στην οδική Γέφυρα του Ισθμού το οποίο από την εγκατάλειψη ήταν έτοιμο να καταρρεύσει
και το οποίο είχε γίνει χώρος εγκατάστασης ρομά και αλλοδαπών. Ο αριθμός των εργαζομένων ήταν περίπου 68 σε μία Εταιρεία η οποία με ιδιωτικό φορέα μέχρι το 2010, είχε 125 εργαζόμενους. Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία ενέργεια για πλήρωση θέσεων των εργαζομένων που αποχώ-
ρησαν και έτσι χάθηκε η τεχνογνωσία και σταμάτησε η συντήρηση των παγίων .
Ο προσανατολισμός ήταν να μην υπάρχουν εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, αλλά
μόνον εργολάβοι, ώστε να οδηγήσουν την Εταιρεία σε νέα ιδιωτικοποίηση, υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας εργαζομένων που επηρέασαν τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Ο Λιμενοβραχίονας στην Ποσειδωνία έχει κοπεί λόγω της μη συντήρησης του από το 2011 που παρουσίασε
το πρώτο ρήγμα, με αποτέλεσμα σήμερα το μέγεθος της ζημιάς να είναι πολλαπλάσιο του αρχικού και το κόστος αποκατάστασης ανάλογο της ζημιάς. ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΔΙΚ ΕΙΝΑΙ
• Τοποθέτηση συναγερμού και αποκατάσταση του φωτισμού στην Τεχνική Υπηρεσία
• Έλεγχος των πρανών με σύστημα realtime (άμεσου ελέγχου σε πραγματικό χρόνο μέσω υπολογιστή)
• Επαναλειτουργία των αντλιών καυσίμων (έλεγχος καυσίμων από την υπηρεσία για οχήματα και πλωτά μέσω μηχανογραφικού συστήματος αποθήκης)
• Καθέλκυση του ΡΚ ΤΥΡΡ και εν μέρει επισκευή ΑΚ ΗΡΑ & περάματος
• Επαναλειτουργία των οχημάτων εργασίας. • Ενεργοποίηση των μηχανημάτων (αμμοβολής κ.λ.π.)
• Επισκευή του τηλεφωνικού και ηλεκτρικού δικτύου στην Τ.Υ. στην Ισθμία.
• Επισκευή του ηλεκτρικού δικτύου στην Ποσειδωνία και επαναλειτουργία της κάμερας, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των διερχομένων πλοίων. • Στεγανοποίηση του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας & του Πύργου Ναυτικής κίνησης στα Ίσθμια.
• Άδεια επισκευής κτηρίου Ποσειδωνίας και περιβάλλοντος χώρου. • Άδεια χρήσης γης για τα υπάρχοντα κτήρια της ΑΕΔΙΚ με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους.
• Άδεια κατεδάφισης κτηρίου και Κατεδάφιση του ίδιου ετοιμόρροπου κτηρίου διαμονής Ρομά, στην
οδική Γέφυρα του Ισθμού με συνολικό κόστος 800 ευρώ + ΦΠΑ.
• Έχει γίνει προεργασία νέου οργανογράμματος 125 εργαζομένων και αίτημα στον Βασικό Μέτοχο το
Υπουργείο Οικονομικών για άμεση πρόσληψη τουλάχιστον 30 εργαζομένων συγκεκριμένων ειδικοτήτων για να σταματήσει η εργασία με εργολάβους.
• Διαδικασία μελέτης κοστολόγησης και δημοπράτησης
για την Αποκατάσταση της εισόδου του Λιμενοβραχίονα Ποσειδωνίας.
Είμαστε σε διαβούλευση με το Πολυτεχνείο και την ΜΟΜΑ της Σχολής Μηχανικού για να δοθεί η προσφορότερη λύση της αποκατάστασης του ρήγματος του
Λιμενοβραχίονα. • Και άλλα πολλά τα οποία προς το παρόν δεν μπορούν
και δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν. • Παρόλο ότι τα έσοδα από τις Διελεύσεις 2015 ήταν
μικρότερα του 2013 κατά 75,820 ευρώ ενώ το 2015 ήταν μεγαλύτερα του 2014 κατά 122,504 ευρώ και σε γενικό σύνολο εσόδων 2,7 %. • Όσο αφορά τα έξοδα , παρόλο που το νέο ΔΣ έκανε
πολλές περισσότερες αγορές σε αναγκαία υλικά, πολλές περισσότερες εργασίες όπως επισκευές
πλωτών μέσων αλλά με τον απόλυτο έλεγχο του Διευθύνοντα Συμβούλου και του προϊσταμένου της
τεχνικής υπηρεσίας και τμήματος προμήθειών το σύνολο εξόδων είναι του 2015 μικρότερο του 2014
κατά 238,838,60 ευρώ και μικρότερο του 2013 κατά 525,203,17 ευρώ.
• Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόσημο του 2015 να είναι θετικό και αυξημένο κατά 351,827 ευρώ από το 2014 και κατά 404,371 ευρώ από το 2013 δηλαδή αύξηση κερδών στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 με την νέα Διοίκηση κατά 53,74%.__

Δεν υπάρχουν σχόλια: