Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΡΟΣ:- Τον κ.Δήμαρχο
-Τους κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας


ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας».

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  25 η  Μαΐου  , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης .

1.      Εισήγηση περί καθορισμού ή μη κοινοχρήστων, δημοτικών χώρων για την τοποθέτηση ειδικών διαμορφωμένων πλαισίων προβολής των υπαίθριων διαφημίσεων, για την τριετία 2017-2019.
2.      Εισήγηση για την μετεγκατάσταση ή μη του Σταθμού ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ εκτός της κεντρικής περιοχής του Λουτρακίου.
3.      Εισήγηση επί του « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ».
4.      Γνωμοδότηση για αποδοχή ή μη  δωρεάς κατασκευής ράμπας πρόσβασης μικρών σκαφών στην θέση ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.
5.      Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης στον « κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» για το Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, στο Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.
6.            Χορήγηση ή μη άδειας και παράτασης ωραρίου, λειτουργίας μουσικών οργάνων τριετούς διάρκειας, στην « Κ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ-Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε.» εντός του Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) , το οποίο λειτουργεί επί της Λ. Ποσειδώνος 278, στο Λουτράκι.


Κοινοποίηση:                                                         
 ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: