Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ              

  

 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση ".            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  17η  Mαΐου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

           
1.Διάθεση πιστώσεων δημοτικού  προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016  (Α τρίμηνο)

            3.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

            4.Διάθεση πίστωσης – έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου.

5.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΄΄Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων΄΄.          

6.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας   ΄΄Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου΄΄.

            7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης της εταιρείας SULFURΕLLΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά Δήμου .

            8.Γνωμοδότηση επί της αναπροσαρμογής ή μη του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

            9.Γνωμοδότηση επί της αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

              ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                           Ο  Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
                       Τοπικής Κοινότητας                                                      Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         
                                                                                                                     Δήμαρχος
               

           Δεν υπάρχουν σχόλια: