Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

anaΕπισημαίνουμε στους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων
χώρων εντός σχεδίου περιοχών την υποχρέωσή τους να διατηρούν αυτούς καθαρούς από
ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά, χόρτα, κ.λπ., όπως απαιτούν οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι
κανόνες προστασίας της δημοσίας υγείας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο καθαρισμός διενεργείται από τον Δήμο επιβάλλοντας
πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.
(άρθρο 94 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ α/7-6- 2010) «Καλλικράτης»
Ο Αντιδήμαρχος
Παντελέου Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: