Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ           
                          


Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πραγματοποίησης υποχρεωτικών δαπανών προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/16.
2.    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/16.
3.    Λήψη απόφασης περί καθορισμού Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του έργου "Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας."
4.    Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης επί των προτεινόμενων έργων στη μελέτη του έργου "Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας."

Δεν υπάρχουν σχόλια: