Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Λουτράκι: Αίτημα για σύγκληση Δ.Σ.κατέθεσαν 25 Δημότες για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.για την αποτροπή του κινδύνου αναγκαστικής διαχείρισης από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕ


Αίτημα για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσαν εικοσιπέντε Δημότες του δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων, για έκτακτη γενική συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας
του Δήμου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΟΤΑ Α.Ε" με θέμα την διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας και την αποτροπή του κινδύνου της αναγκαστικής διαχείρισης και την Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕ που με αίτηση της κατέθεσε απο της 30-7-2018 στο μονομελές πρωτοδικείο Κορίνθου.

Δείτε το αίτημα αυτούσιο όπως κατατέθηκε:

ΑΙΤΗΜΑ 25 ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΟΤΑ Α.Ε., ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 30-7-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΑΞΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 415/Ασφ 415/31-7-2018 , δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 22-11-2018 και ώρα 10.00 στο μον. Πρωτ. Κορίνθου.

Όπως σας είναι γνωστό η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ,ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τον διακριτικό τίτλο ΑΛΕΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με έδρα τον ΄Αγιο Δημήτριο Αττικής (επί της οδού Αργυροκάστρου αρ. 17), προσπαθεί με κάθε μέσο και τρόπο να εισπράξει -όπως ισχυρίζεται- την οφειλή της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ο.Τ,Α., αφού έχουν εκδοθεί σε βάρος της τελευταίας Διαταγές Πληρωμής και η οφειλή της ανέρχεται σε κεφάλαιο 4.198.733,88 ευρώ και γιαυτό προέβη - ανάμεσα και σε άλλες ενέργειες , όπως καταχέσεις κινητών στο Υδροθεραπευτήριο - σε ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ και συγκεκριμένα κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτ. Κορίνθου ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΩΣ ΑΝΩ ΑΕ- ΟΤΑ( αρ. κατάθεσης 415/Ασφ 415/31-7-2018 , και δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 22-11-2018 και ώρα 10.00 στο Μον. Πρωτ. Κορίνθου.)..

Επειδή πρέπει να προστατευθεί και να διαφυλαχθεί η Δημοτική Περιουσία που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία και η οποία λειτουργεί για το Δημοτικό Συμφέρον και για να μπορεί να αναδειχθούν τα τουριστικά και πολιτιστικά τα αγαθά και τα τοπία του Δήμου μας και να προσφερθούν οι ανάλογες υπηρεσίες, χάριν του Δημοτικού Συμφέροντος, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι είναι αδήριτη ανάγκη να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο , ως έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας, για να βρεθούν λύσεις ώστε να μην ευδοκιμήσει η αίτηση αναγκαστικής διαχείρισης της Διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕ.Δεν υπάρχουν σχόλια: