Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ


              

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».


          Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 5:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


1.     Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 2/13, 109/13 & 86/14 αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου περί «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας» και λήψη απόφασης περί έγκρισης «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας».


Κοινοποίηση                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
                                                                              ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                          ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 16η  Μαρτίου 2016 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ.  σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης . Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα και την ίδια ώρα.


1.              Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, προκειμένου το θέμα να συζητηθεί άμεσα στην επικείμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και να αποσταλεί η σχετική απόφαση στο Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου.
Κοινοποίηση:                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η σχετική με το θέμα εισήγηση θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου
προς ενημέρωση σας.                                                               
     Πρωτοπαππά Μαρία
          Αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: