Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» ΕΝΑΣ «ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ» ΟΛΕΘΡΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ»

Η λέξη «ανεργία» είναι η δικαιολογία στην σημερινή κρίση για να καταληστευτεί το φυσικό περιβάλλον χωρίς αντίσταση των πολιτών αλλά και χωρίς οίκτο από τους εργολάβους και την Κυβέρνηση!

 
Τυχόν έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας θα έχει σαν αποτέλεσμα την κοσμογονία που η φύση στην προσπάθεια της να αμυνθεί στην ανθρώπινη αυθαιρεσία θα επιφέρει στα ποτάμια μας, στα δάση, στους υδροφόρους ορίζοντες και σε πολλούς οικισμούς που ξαφνικά θα βρεθούν μέσα στη θάλασσα!
Η δημιουργία πλησίον της Ολυμπίας οδού έξι λατομικών ζωνών στη Δυτική Κορινθία και η λήψη εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων αμμοχάλικου από τις κοίτες των τριών ποταμών της Αιγιαλείας (Σελινούντα -Μεγανίτη- Κράθι) σύμφωνα με τη μελέτη — έρευνα του διαπρεπούς επιστήμονα ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ κ. Χρ. Αναγνώστου θα επιφέρει τεράστιες καταστροφές στις ακτές που θα ακολουθήσουν αφού για πάνω από 20 χρόνια, το αμμοχάλικο των ποταμών θα καλύπτει, τους «δανειοθαλάμους» (τις γούβες για να καταλαβαινόμαστε), που θα δημιουργηθούν στις κοίτες των ποταμών και δεν θα κατεβαίνει στην ακτή. Συνέπεια τούτου, πολλές κατοικίες παραλιακές και άλλες υποδομές θα βρεθούν μέσα στη θάλασσα! Το κόστος για αντιμετώπιση των καταστροφών που θα συμβούν μετά το τέλος των έργων θα ανέλθει σε δισεκατομμύρια, θα είναι πολλαπλάσιο του έργου και τούτο θα κληθούν να το πληρώσουν όπως πάντα οι πολίτες.
Θα υπάρξει δραστική μείωση των υδάτων που εισέρχονται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα στις ευρύτερες περιοχές πέρα από τα όρια των ποταμών δηλαδή στις γεωτρήσεις.
Χωριά όπως το Μαυρίκι και ο οικισμός Αχλαδιά του Δ.Δ. Φτέρης στην Αιγιαλεία που είναι πυρόπληκτα από τις φωτιές του 2007 και έχουν κλίσεις 50-70% απειλούνται άμεσα με κατολισθήσεις όταν θα έχουμε αφαιρέσει υλικά από
τον ποταμό Σελινούντα τα οποία λειτουργούν ως θεμέλια στη συγκράτηση των επικλινών εδαφών της περιοχής αυτής.
Τα κέρδη για την κατασκευαστική εταιρεία θα είναι πολύ μεγάλα αφού θα πάρει έτοιμο υλικό χωρίς να απαιτείται βιομηχανική επεξεργασία.
Τι προτείνουμε ως ομοσπονδία «ΑΛΚΥΩΝ»:
1.  Οι περιφέρειες να απορρίψουν τη μελέτη της Ο.Ο. και να
απαγορεύσουν τη λήψη υλικών από τους «δανειοθαλάμους»
όπως χαρακτηρίζεται το ξεκοίλιασμα των ποταμών για την
Αιγιαλεία και οι λατομικές ζώνες της Δυτικής Κορινθίας, να
γίνουν  όχι κοντά  στην  Ολυμπία  οδό  αλλά  πίσω   από  τα
υψώματα για να μη καταστραφεί η αισθητική της πανέμορφης
περιοχής.
2.  Η Περιφ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδας να χωροθετήσει λατομικές
ζώνες μακριά από την Ολυμπία οδό που θα καλύψουν πλήρως
τις ανάγκες κατασκευής της Ν.Ε.Ο.  Η Βόρεια Πελοπόννησος
γεωλογικά  αποτελείται  από  κροκαλοπαγή  πετρώματα  που
είναι κατάλληλα για όλα τα τεχνικά έργα.
3.  Για τα λειτουργούντα και προβλεπόμενα νέα -    βάση της
μελέτης- λατομεία να αυξηθεί το κόστος περιβαλλοντικής
αποκατάστασης τουλάχιστον στο διπλάσιο, να υποχρεωθεί η
εταιρεία να συντηρεί την περιβαλλοντική αποκατάσταση τους
για  δέκα  χρόνια  όταν  πλέον  θα  μπορούν   μόνα  τους να
αναπτυχθούν τα αναδασωτέα δενδρύλλια και με ρήτρες όπως
ορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία.
Ζητάμε υπευθυνότητα σήμερα για να μην είναι αργά αύριο. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ.

Βασίλης Κελλάρης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
         Περ/ρχη Πελοπ/σου
         Αντιπ/ρχη κο Δέδε
         Μ.Μ.Ε.
         Δήμο Ξυλ/στρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: