Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Ο Ιησούς ήταν δημιούργημα των Ρωμαίων


                                                    
ΘΕΩΡΕΙ ΠΩΣ ΤΟΥΣ «ΒΟΛΕΥΑΝ» ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ υποστηρίζει Αμερικανός 
επιστήμονας