Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΠΕΡΑΧΩΡΑ: Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου


                                    
                                                                                              
                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                 στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου