Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

Νέα στέγη για το "Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας" με απόφαση της Δημοτικής Αρχής