Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ''FAIR PLAY'' ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ!

 
Σε μια κίνηση που σπανίζει, προχώρησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛΠ-Αγ.Θ., 
Δημήτρης Πρωτονοτάριος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Φεβρουαρίου 2022.