Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ;
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΗ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ .

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΄΄Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων΄΄. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 27η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για ενημέρωση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄. Κοινοποίηση: 1. Κο. ΔΗΜΑΡΧΟ 2. Κα. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Π.Ζ. 3. Κο. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ- Τ.Υ.- ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                   


 ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ
                                                                                         

Μηνύματα αισιοδοξίας για τον υποψήφιο βουλευτή Παναγιώτη Στυλιανίδη. Τρίτη δύναμη το Ποτάμι στην Κορινθία.

Ο Υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας με το Ποτάμι, Παναγιώτης Στυλιανίδης

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΄΄Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων΄΄. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 27η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για ενημέρωση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄. Κοινοποίηση: 1. Κο. ΔΗΜΑΡΧΟ 2. Κα. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Π.Ζ. 3. Κο. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ- Τ.Υ.- ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
                                                                                                Π Ρ Ο Σ:         

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

              
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση ".


Γεύση..πικρή!! ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ