Καλό το παραμύθι της Νέας Τάξης ότι αυτό που
βλέπουμε στους ουρανούς είναι απλά ίχνη
από τα καυσαέρια των αεροπλάνων που…
παγώνουν στην ατμόσφαιρα αλλά δεν έχει δράκο
το παραμύθι τους.