Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Προς το Δ.Σ. κ τα μέλη της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων (Ε.Κ.Σ.)                    
Την  1η Απριλίου 2017 με πρωτοβουλία του διακεκριμένου λογοτέχνη-κριτικού
και κυρίως ανθρώπου, κ.Κ.Καρούσσου,προέδρου της ιστορικής Ε.Ε.Λ.(Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών)