Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

ΕΥΡΗΚΑ ότι η θεά Αθηνά εικονίζεται στην επίσημη σφραγίδα της Καλιφόρνιας!

 
Η μεγάλη σφραγίδα του κράτους της Καλιφόρνιας εγκρίθηκε από την Συνταγματική Σύμβαση του 1849.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝ ΕΤΗ 2019 !

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝ ΕΤΗ 2019 !


Συνυποβαλλόμενα έγγραφα Στο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα επισυνάψετε:
α) Απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.