Η Ελληνική Γλώσσα είναι δεν είναι μία απλή γλώσσα.