Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

Γερ. Καλογεράκης: Η κωδική λέξη “Οδύσσεια”, η Μυθωδία και το 2001 Mars Odyssey


Οι σημερινοί Πανέλληνες δεν θέλουν ν’ ακούσουν τη φωνή του Δία και πλανεμένοι συνεχίζουν να τυρβάζουν στη γοητεία του ευρώ, στο όνομα του οποίου θυσίασαν τα πάντα.