Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων βρέθηκαν στις
 πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Αττικής,