Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Συμφιλεῖν ἔφυν


Μια κοινωνική ταινία μικρού μήκους για τα παιδιά όταν τα προβλήματα λύνονται με την συζήτηση την ενθάρρυνση  από μεγαλύτερους για την απόκτηση της αυτοπεποίθησης όταν αντιλαμβάνονται έστω και μερικά ασήμαντα πράγματα να μπορούν χωρίς δισταγμό να μοιράζονται το πρόβλημά τους.