Πολλές φορές τα  ορεκτικά είναι καλύτερα από το κυρίως πιάτο. Έτσι και στο σεξ φαίνεται ότι 
κάποια  προκαταρκτικά είναι καλύτερα και από το ίδιο το σεξ