Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Μεγάλη συλλογή αγγλικών λέξεων με ελληνική ρίζα
“ENGLISH” WORDS WITH GREEK ROOTS! «Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.